Vår organisation

Sveriges Oberoende Apoteksaktörers Förening bildades i mars 2011 och företräder idag ett 40 tal apotek runt om i Sverige och deras ägare. SOAF arbetar för att skapa goda förutsättningar för dess medlemmar på den svenska apoteksmarknaden. SOAFs ambition är att tillsammans med medlemmarna vara en betydande del av den svenska hälso- och sjukvården och jobba för en trygg och säker läkemedelsförsörjning i Sverige. Våra medlemmar och medarbetare arbetar med stor kunskap om läkemedel, läkemedelshantering, läkemedelsanvändning och hälsofrågor.

Kontakt:
+46 703 61 71 51
E-post:

johan@dinapotekare.com
Adress:
Gröndalsvägen 36
117 66 Stockholm

Samhörighet

Sveriges Oberoende Apoteksaktörers Förening arbetar för att hitta samordningsfördelar när det gäller inköp av varor och har idag avtal med grossister och leverantörer främst inom parallellimport. Vi har till uppgift att främjar våra medlemmars branschintressen.

Ambition

  • Parallell import – Förhandla om avtal och rabatter
  • Grossister – Förhandla om avtal och rabatter
  • Främja våra medlemmar på apoteksmarknaden

Kvalitet

  • Arbeta med och utveckla kvalitet inom branschen
  • Arbeta med och utveckla patientsäkerhet
  • Verka för god kvalitet, utbildning och kompetens inom apoteksbranschen